Black collar

ฝรั่งแบ่งประเภทคนทำงานตามปกเสื้อ white collar สำหรับพนักงานที่ทำงานนั่งโต๊ะตามออฟฟิศ blue collar สำหรับพนักงานที่ใช้ฝีมือตามโรงงานต่างๆ ส่วน black collar นั้นหมายถึงศิลปินที่เพิ่งเริ่มต้นอาชีพและยังไม่โด่งดัง

เราชอบความหมายนี้เพราะเราคิดว่าทุกคนมีความเป็นศิลปินในตัวเองเราอยากชวนให้ทุกคนมาเป็นศิลปิน black collar และเริ่มออกแบบเสื้อของตัวเองกันเถอะ